Stiftelsen för Internetinfrastruktur har i dag presenterat "Svenskarna och Internet”, en 69-sidig rapport som i detalj redogör för det svenska folkets internetvanor.

Föga förvånande konstateras att surfandet ökar, särskilt bland de yngre. Till exempel använder hälften av alla treåringar sig nu av internet. Samtidigt finns det fortfarande 1,2 miljoner svenskar som aldrig eller sällan använder sig av internet, de flesta av dessa är 45 år eller äldre.

En stor förändring de senaste åren är att allt fler väljer att koppla upp sig med hjälp av smarta mobiler och surfplattor. Jämfört med förra året har användningen nästan fördubblats och idag ägnar sig 55 procent av svenskarna åt mobilt surfande.

Var femte svensk (20 procent) har numera tillgång till en surfplatta. Användningen är kanske inte helt oväntat högre hos höginkomsttagare än låginkomsttagare.


Surfplattor används framför allt av barnfamiljer, något som kanske inte är särskilt förvånande med tanke på gränssnittet.

När det kommer till att spendera pengar på innehåll till plattorna dominerar appar i alla åldersgrupper över 26 år. Bland de yngre kommer emellertid musik och spel först.

Den genomsnittliga tiden som ägnas åt internet i hemmet ligger på 11,7 timmar per vecka, en siffra som varit i stort sett oförändrad de senaste tre åren. Till detta ska läggas 6,1 timmar på jobbet,1,1 timmar på skolan och 4,8 timmar på andra platser. Totalt ägnar vi alltså 23,7 av veckans timmar åt internetanvändning. Ungefär var tionde person ägnar sig åt internet mer än 50 timmar i veckan.

Internet har gjort det enklare att arbeta hemifrån, men siffrorna visar samtidigt att de förvärvsarbetande inte tillbringar mindre tid på arbetsplatsen. Med andra ord väljer många att arbeta extra på sin fritid.

22 procent av svenskarna upplever att de lägger för mycket tid på internet, vilket är en uppgång från 18 procent sedan 2008. Bland ungdomar i åldern 12-25 anser 40 procent att de ägnar för mycket tid åt internet.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på den externa länken nedan.