Lageromsättning är en siffra som mäter hur många gånger per år ett företag säljer ”slut” på sina lager. Detta betyder inte att lagret faktiskt töms utan mäter helt enkelt total försäljning dividerat med genomsnittligt värde på varor i lager. En högre siffra innebär snabbare omsättning vilket är bra för företaget eftersom det tyder på en effektiv lagerhantering och lägre investering i färdiga produkter.

Enligt analysfirman Gartner är Apple otroligt bra på just detta, vilket är en del i företagets långsiktiga strategi och det som Tim Cook har basat för allt sedan han kom till företaget.

Apples lageromsättning är 74,1 gånger/år, vilket innebär att hela lagret har bytts ut ungefär var femte dag. Som jämförelse har Dell, som också är känt för sin effektiva leverantörskedja, en siffra på mindre än hälften (35,6) och företag som Amazon (10,0), Samsung (17,1) och HP (13,7) kommer inte i närheten.

Till och med jämfört med snabbmatskedjan McDonalds, som kränger miljontals burgare om dagen, har bara dubbelt så snabb lageromsättning (142,4).