Enligt analysföretaget IDC stod iPad för 68 procents marknadsandelar bland surfplattor under årets första kvartal, en ökning med mer än 13 procentenheter jämfört med det fjärde kvartalet förra året då iPads andelar var 54,7 procent.

Trots att Amazons surfplatta Kindle Fire gjorde ett snabbt intåg under förra årets fjärde kvartal har försäljningen stannat av i år. Under det fjärde kvartalet 2011 stod Kindle Fires marknadsandelar för 17 procent av alla surfplattor, men under årets första kvartal sjönk marknadsandelarna till endast fyra procent.

Enligt Bob O'Donnell finns det flera skäl till Amazons fallande andelar. En viktig faktor är att Kindle Fire endast finns att köpa i USA, och surfplattan upplevde även ett starkt intresse under julförsäljningen.

– Vi förväntade oss att Kindle Fire skulle falla i marknadsandelar under årets första kvartal, men att den skulle tappa så mycket var mer än vi förväntat oss, säger Bob O'Donnell på IDC.

Han förklarar vidare att anledningen till den stora förändringen visar att surfplattor är en säsongsprodukt. Även iPads försäljning minskade kraftigt under det första kvartalet jämfört med det sista kvartalet 2011.

IDG News