Att arbeta, studera och leka med en Mac är i dag smidigare och roligare än någonsin. Trots detta fortsätter en särskild kategori av problem att uppenbara sig med jämna mellanrum till alla Mac-användares förtret – Windows som systemkrav! Medan Mac-användningen slår nya rekord, har inte alla utvecklare, tjänsteleverantörer, företag och organisationer hängt med; De fortsätter i stället ta för givet att en ­lösning som förutsätter Windows är fullgod.

Ta dig förbi problemen
Problemet yttrar sig i allt från tjänster och filformat till program och hela IT-miljöer. Detta drabbar Mac-användare över hela brädet – allt från spelentusiaster till professionella användare. Med hjälp av rätt program, arbetssätt och ett par smarta knep går det dock att komma runt de flesta hinder utan att frustrationen blir alltför stor.

Följ vår översikt av lösningar på de vanligaste problemen och gör ditt liv behagligare till dess att de skyldiga parterna tar sitt förnuft till fånga och Mac-anpassar sig!

Fildelning

Problem: I och med internets inträde, har protokollen för nätverkstrafik standardiserats, vilket gör att Mac och Windows numera kan kommunicera utan problem. När det kommer till fildelning finns det dock en del att göra innan ett mixat datornätverk är lika smidigt som ett rent Windows- eller Mac-nätverk. Detta beror på att fildelningsprotokollen, till skillnad från nätverksprotokollen, inte standardiserats på samma sätt.
Drabbade: Professionella användare samt hemanvändare med blandad datormiljö.
Lösningar:

Dela filer från Windows till Mac
Windows-fildelning – även känt som SMB eller Samba – är det absolut enklaste medlet för att ordna åtkomst från datorer till filservrar, även då din Mac är involverad. Detta då Apple integrerat Microsofts protokoll i sitt operativ­system. Här följer stegen för att ansluta till filserver som kör Windows, alternativt en Windows-PC som delar ut en katalog på nätverket:

 1. Öppna Finder.
 2. I sidomenyn under Delat syns datorer och servrar ansluta till samma lokala nätverk som du. Om du inte ser något under Delat kan du kontrollera att de inte är dolda genom att trycka på den lilla trekanten bredvid rubriken.
 3. Leta upp servern eller datorn du vill ansluta till och markera denna.
 4. De delade katalogerna bör nu visas i Finder. Anslut till en katalog genom att dubbelklicka.
 5. Skriv in användarnamn och lösenord om du tillfrågas. Om du arbetar på ett större företag och försöker ansluta till en filserver är det ditt domänkonto som ska anges här. Är det en ­annan användares PC du försöker ansluta till, ska du ange ett konto som finns registrerat lokalt på den datorn.


Av olika anledningar syns inte alltid alla servrar och datorer i Finders sidomeny – i dessa fall kan du behöva ansluta till dessa manuellt på följande vis:

 1. Ta reda på serverns eller datorns IP-adress genom att fråga administratören respektive ägaren till datorn.
 2. Öppna Finder.
 3. Tryck cmd + k och ange sedan sökvägen i form av smb://<IP-adress> (<IP-adress> byter du ut mot IP-adressen du erhöll ovan).
 4. Ange användarnamn och lösenord på samma sätt.Dela filer från Mac till Windows
För att gå åt andra hållet och dela ut en ­katalog från din Mac till PC använder du också Windows-fildelning. Detta kräver dock en enkel engångskonfiguration innan:

 1. Öppna Systeminställningar på din Mac och välj Delning.
 2. Under Fildelning lägger du till den katalog du vill dela ut. Detta räcker för att göra katalogen tillgänglig för andra Mac-datorer, men för att även PC-datorer ska komma åt denna måste du genomföra ytterligare ett steg.
 3. Under Alternativ i Fildelning aktiverar du Windows-fildelning (SMB) och väljer det användarkonto som ska ha rättighet att komma åt de delade katalogerna över nätverket.
 4. Efter detta kan du från en Windows-PC antingen bläddra fram din Macs delade kataloger via Nätverk, eller ansluta manuellt från Utforskaren genom att under Verktyg välja alternativet “anslut nätverksenhet” och ange sökvägen \\<IP-adress>\katalognamn. IP-adressen till din Mac hittar du under Systeminställningar och Nätverk där du väljer den anslutning du är uppkopplad med (t ex AirPort).