En forskargrupp från Chalmers i Göteborg och Högskolan i Skövde har utvecklat ett nytt redskap tillsammans med Volvo som just nu prövas på Volvo Lastvagnar i Tuve – ett system som utnyttjar Apples iPod Touch eller iPhone för att underlätta för monöterna.

Tanken är att istället för att via datorskärmar och utskrifter visa listor över vilka delar som ska monteras visa denna information på varje montörs personliga iPod Touch eller iPhone. På så sätt gör man sig bland annat av med behovet att ränna fram och tillbaka för att hämta dessa listor, skriver DN.

På frågan om varför man valt just Apples produkter svarade professor Johan Stahre från Chalmers att de är användarvänliga och att deras gränssnitt har blivit “state-of-the-art”. Dessutom ser han en fördel i att locka till sig unga arbetare som förväntar sig en social miljö med möjligheter att till exempel ringa och mejla på jobbet.